Regulamin sklepu

Określający zasady sprzedaży produktów detalicznych oferowanych przez sklep

 NA BLYSK BARTOSZ KAMUDA

Regulamin określa zasady realizowania zamówień w sklepie internetowym.

Podstawowe pojęcia:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://twojekosmetykinaturalne.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PAYul.

Siedziba Sprzedawcy – adres właściwy do wysyłki zwrotów oraz produktów z reklamacji. Adres: Na Blysk Bartosz Kamuda , ul. Szewska 6/3, 58-500 Jelenia Góra.

Sklep stacjonarny Sprzedawcy  – sklep stacjonarny prowadzony przez Na Błysk Bartosz Kamuda, Plac Ratuszowy 22, 58-500 Jelenia Góra, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep:

 • Poniedziałek – Piątek w godzinach 10:00 – 17:30
 • Sobota w godzinach 10:00 – 14:00

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://twojekosmetykinaturalne.pl prowadzony jest przez firmę Na Błysk Bartosz Kamuda, z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500 ul. Szewska 6/3 , działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowaną przez Prezydenta Miasta Jelenie Góry, NIP 6112519963 , numer konta bankowego 15109019260000000149795121
  (Santander Bank Polska S.A.), dane kontaktowe firmy 58-500 Jelenia Góra, ul. Szewska 6/3.
 2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a firmą Na Błysk Bartosz Kamuda zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Sklep realizuje zamówienia z adresem dostawy tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .
 4. Każdy klient Sklepu przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem dostępnym i możliwym do pobrania na stronie Sklepu.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają odpowiedni podatek VAT.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Złożone zamówienie i potwierdzone przez Sklep oznacza zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem

II. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  • dostęp do sieci Internet
  • adres poczty email
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem WWW Polityka Prywatności stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

III. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są przez obsługę Sklepu jedynie w formie elektronicznej poprzez stronę https://twojekosmetykinaturalne.pl
 2. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie dokładnego adresu dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail). W przypadku podania nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych, Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, po upływie 3 dni od momentu złożenia zamówienia, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych przez Kupującego, w tym szczególnie adresu dostawy przesyłki, może skutkować nie dostarczeniem przez firmę kurierską przesyłki i zwrotem do nadawcy. Koszt ponownego wysłania przesyłki przez Sprzedającego będzie ponosił w tym wypadku Kupujący.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez:
  a) zamówienie płatne przy odbiorze – po potwierdzeniu przez Sklep zamówienia
  b) zamówienie płatne przelewem – po wpływie płatności na konto Sklepu oraz potwierdzeniu przez Sklep zamówienia
  c) zamówienie płatne przelewem online – płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisów płatności online. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności.
 4. Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
  • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
  • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
  • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
  • sposób płatności
  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
  • informacja o prawie do rękojmi
 5. Zmiany w zamówieniu.
  Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zgłosić chęć jego anulowania do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Wszelkie zmiany należy zgłaszać jak najszybciej od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą mailową. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail wpisanego na zamówieniu lub zarejestrowanego na Koncie Klienta.

IV. Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Cena podana przy każdym towarze na stronie internetowej sklepu jest ceną brutto i zawiera podatek VAT.
  2. Wiążącą dla stron jest cena towaru widniejąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia wraz z kosztami przesyłki.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 5. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy zgodnie z cennikiem . Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia.
  Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres email podany przez Klienta.
 6. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) przelewem bankowym
  Przy płatności przelewem na konto w opisie transakcji należy podać tylko numer zamówienia.
  b) płatność przy odbiorze – w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – należność pobiera kurier.
  c) płatność przelewem online
 7. W przypadku wprowadzenie cen promocyjnych podana zostanie na stronie internetowej sklepu  najniższa cena, która obowiązywała w okresie  30 dni przed wprowadzeniem obniżki cen danego towaru.

V. Czas realizacji i koszty dostawy

 1. Wszystkie terminy odnoszące się do czasu realizacji i dostawy zamówionych produktów dotyczą dni roboczych.
 2. Czas realizacji to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów z magazynu i liczony jest od chwili jego potwierdzenia lub przy płatności przelewem od chwili wpłynięcia pieniędzy na konto. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Jeżeli danego produktu brakuje w naszym magazynie wówczas czas realizacji może ulec wydłużeniu.
 3. Czas dostawy to czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską i wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 4. W przypadku braku kontaktu z Kupującym lub braku płatności za złożone zamówienie, Sprzedający zastrzega sobie prawo anulacji zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.
 5. Koszt przesyłki jest uzależniony od wybranej formy płatności i dostawy. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres email podany przez Klienta.
 6. Do Kupującego należy sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół szkody oraz zgłosić niezwłocznie ten fakt Sprzedającemu.
 7. Sprzedający zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w żądanej przez Kupującego ilościach.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na: adres mailowy bluemountainsklep@gmail.com lub wypełnienie wzoru oświadczenia o odstąpienia od umowy . W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy bezpiecznie zapakować i odesłać na adres Na Błysk Bartosz Kamuda ul.  Szewska 6/3, 58-500 Jelenia Góra.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Kupujący, odstępując od Umowy, oświadcza, iż nie naruszył sterylności zwracanego Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy koszty odesłania towaru oraz jego opakowania pokrywa Kupujący. Koszty przesłania towaru do kupującego są zwracane przez Sklep wraz z ceną zwracanego towaru ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty w terminie 14 dni kalendarzowych.
 5. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobranie

VII. Reklamacje i rękojmia

           

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  a) wad fabrycznych,
  b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  c) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
 2. W przypadku zgłaszania reklamacji wyrobu gotowego należy wypełnić protokół reklamacyjny podając następujące informacje:
  a) nazwa, nr serii i datę ważności produktu podane na opakowaniu
  b) data zakupu
  c) data stwierdzenia wady produktu
  d) powód reklamacji – szczegółowy opis
  e) oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji
  f) dane kontaktowe klienta.
 3. Reklamowany kosmetyk należy wraz z opisem przesłać na adres: Na Błysk Bartosz Kamuda ul. Szewska 6/3  58-500 Jelenia Góra.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona po otrzymaniu produktu wraz z protokołem reklamacyjnym.
 5. Stanowisko w kwestii reklamacji klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 6. Produkty, których minął termin przydatności do użycia oraz produkty, które nie zostały opisane w sposób podany w niniejszym Regulaminie nie podlegają reklamacji.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia produktu, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu. Reklamacji nie podlega opakowanie uszkodzone podczas niewłaściwego użytkowania produktu.
 8. Zasady zgłaszania reklamacji dostaw
  a) Reklamacje dostaw zgłaszamy w przypadku nie dostarczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu zamawianych produktów.
  b) Reklamacje dostaw należy zgłaszać w ciągu 48 godzin od momentu dostawy na adres: bluemountainsklep@gmail.com bądź pod nr tel. 796107989. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki przez firmę kurierską należy w momencie odbioru spisać oświadczenie o stwierdzeniu widocznych ubytków lub uszkodzeniu przesyłki. Oświadczenie będzie podstawą uwzględnienia reklamacji.
  c) Reklamacja dostawy zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych.
  d) Po uznaniu zasadności reklamacji brakujące towary zostaną dostarczone osobną przesyłką lub z kolejnym zamówieniem albo zostanie wystawiony dokument korygujący.
  e) Koszty dostarczenia brakujących towarów ponosi Dostawca.
 9. W załączeniu formularz zwrotu towaru reklamacja
 10. Konsument ma możliwość dochodzenia pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostępu do tych procedur – podstawa i zakres odpowiedzialności  za zgodnośc produktu z umową są określone powszechnie obowiązujacymi przepisami prawa , a w szczególnosci w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dz.U.Nr 144, poz.1204 ze zm. Spory dotyczące  zakupów internetowych można rozwiązywać na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Korzystając z innych metod pozasądowego rozstrzygania sporów Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem Unijnej Platformy Internetowej ODR pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/  . Szczegółowe informacje dotyczące skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej UOKiK pod adresem http;//uokik.gov.pl/pozasadowe rozwiazywanie sporow konsumenckich.php.
 11.  Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży towaru bez jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz oświadcza, że odpowiada za wady rzeczy sprzedanej.

VIII. Zwroty

 1. Termin zwrotu towaru bez podania przyczyny upływa w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.
 2. Zwrot zostanie przyjęty jedynie na podstawie czytelnie wypełnionego i zaakceptowanego przez Sprzedawcę Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierającego informacje:
  a) dane klienta
  b) nazwę towaru, ilość, datę ważności, datę zakupu, nr faktury
 3. Zwrot zostanie rozpatrzony najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych
 4. Towar zgłaszany do zwrotu:
  a) nie może mieć daty ważności krótszej niż 6 miesięcy.
  b) będzie przyjmowany tylko w oryginalnym opakowaniu

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producenta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do błędów i niezgodności zawartych w ofercie sklepu, aczkolwiek dokłada wszelkich starań by nie występowały w ogóle. W przypadku zauważenia błędu lub niezgodności, bardzo prosimy o powiadomienie mailowe lub telefoniczne: bluemountainsklep@gmail.com tel. 796107989
 2. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Na Błysk Bartosz  Kamuda Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tych materiałów.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa (Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz inne właściwie przepisy prawa polskiego).